DIN INTEGRITET SPELAR ROLL

GDPR

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Konferensbokning.se, att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn, e-post och andra kontaktuppgifter.

Search2Deal AB, 559118-6696, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du annonserar eller gör en förfrågan rörande annonsering på vår webbportal.
 • du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • du har en fråga och/eller kontaktar oss.
 • du besöker vår webbportal och accepterar cookies.

 • Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer här: Dataskyddsförordningen, Integritetsskyddsmyndigheten.

  Vilka delar vi personuppgifter med?
  Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan exempelvis vara myndigheter.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Search2Deal AB sparar personuppgifter om dig så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

  Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

  Dina rättigheter
  Vid begäran från dig avseende radering av dina personuppgifter kommer Search2Deal AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter begäran, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

  Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev kan du när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet eller genom att skicka e-post med din begäran till: marknad@konferensbokning.se.

  Cookies
  Vi använder så kallade cookies i denna webbportal. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbportalen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbportalen.

  Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad, om denne har en pågående sökning och så vidare.

  Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbportalen inte att fungera. Detta eftersom webbportalen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

  Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

  Cookies

  Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbportal Konferensbokning.se. Genom att surfa vidare på denna sida godkänner du att cookies används.